30 / 1

عرفان کوچاری

اجتماع عظیم عزاداران شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی در مصلی تهران با حضور جمع کثیری از مردم تهران برگزار شد.