رابرت مک‌ایر سفیر انگلیس در تهران شب گذشته به دلیل برخی تحرکات مشکوک در کنار دانشگاه امیرکبیر دستگیر و پس از ساعاتی با وساطت وزارت خارجه آزاد شد. او برای ابلاغ مراتب اعتراض ایران، به وزارت خارجه احضار شد

پرواز خارجی