34 / 1

مرتضی صالحی

مراسم تشییع ۱۱ نفر از شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی در اصفهان از میدان فیض آغاز و تا گلستان شهدای اصفهان برگزار شد .

پرواز خارجی