حرف‌‌های سیل‌زدگان بلوچستان از جایِ خالیِ ...

‌سیل جاری در استان سیستان و بلوچستان زندگی بخش گسترده ای از مردم این استان را با مشکل روبرو کرده است. مردم این قطعه از سرزمین ایران از جای خالی یک نفر می گویند.

‌تصویربردار: امیرحسین قلیزاده

اجرا و تدوین: علیرضا کارگذار

کارگزاری فارابی