چه خونی برای ما ریختید و چه جگری برای ما دریدید

‌سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان بعد از ترور شهیدان سپهبد سلیمانی و ابومهدی المهندس سخنانی را خطاب به امریکایی ها بیان می‌کند.