جنگ خاموش آمریکا علیه ایران

آیا جنگ بین ایران و آمریکا آغاز شده؟ اگر جنگی میان این دو کشور در بگیرد، این جنگ بیشتر در کدام حوزه‌ها خواهد بود و چه تبعاتی برای ایران دارد؟

کارگزاری فارابی