اعلام اسامی و مشخصات نامزدهای انتخابات اولین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری

اعلام اسامی و مشخصات نامزدهای انتخابات اولین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۹، اسامی و مشاخصات نامزدهای انتخابات اولین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری را اعلام کرد.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، در اطلاعیه شماره 9 ستاد انتخابات کشور، اسامی و مشخصات نامزدهای انتخابات اولین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری که طبق نظریه فقهای شورای نگهبان واجد شرایط قانونی شناخته شده‌اند اعلام شد­.

متن کامل اطلاعیه شماره 9 ستاد انتخابات کشور بدین شرح است:

در اجرای "ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری" اسامی و مشخصات نامزدهای انتخابات اولین میاندوره ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری که طبق نظریه فقهای شورای نگهبان واجد شرایط قانونی شناخته شده اند به شرح ذیل اعلام می‌گردد­:

حوزه انتخابیه استان تهران: 

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
1عباسعلیاختریمحمد حسین
2سید محمد علیامینعلینقی
3حمیدحوالی شهریاریعزیزاله
4محمدعلیخزاییلیعبداله
5علیرازینیمحمودآقا
6علیرحمانی فردمحمد
7حسینردائیجمال
8حسینعلیسعدیمحمد سعید
9سید صادقمحمدی جزه ئیسید حسین علی
10غلامرضامصباحی مقدماسمعیل
11حسنممدوحیمحمدحسین
12مصطفیمنتظریمحمد مهدی
13سید محمد سجادموسوی دارامرودیسید علی مراد
14سید احمدموسوی وادقانیسید علی
15علیمومن پورعباس
16غلام عباسهاشمیعلی

حوزه انتخابیه استان خراسان رضوی:

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
1عباسشاه رفعتیمحمد علی
2علیقربانیحسین
3مرتضیمروی سماورچیعلی اکبر
4تقیمصباحمرحوم باقر
5غلامرضامغیسهرجبعلی

حوزه انتخابیه استان خراسان شمالی:

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
1سعیدرجایی اربابیحسین
2یاسرسعادتیمحمد
3غلامرضافیاضیاسداله
4علیمحمدیغلامعلی
5منصورمظاهری کرونیمحمد

حوزه انتخابیه استان فارس:

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
1لطف الهدژکامهادی

حوزه انتخابیه استان قم:

ردیفنامنام خانوادگینام پدر
1رضاپور صدقی الانقاصغر
2محمدیزدیحاج شیخ علی

ستاد انتخابات کشور

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
فلای تو دی
همراه اول
میهن
مادیران
triboon