22 / 1

کیوان فیروزه ای

پارک جنگلی آبیدر یکی از تفرجگاه‌های اصلی و از جاذبه های گردشگری شهر سنندج است و به نوعی محل کسب و ارتزاق بسیاری از شهروندان نیز شده است. وانت‌هایی که به شکل یک کافه سیار در این مکان مشغول به کار هستند و مالکان آن، این راه را تنها منبع درآمد افرادی که در این محل مشغول به کار هستند، می‌دانند. با بارش برف سنگین، این کافه‌های سیار نیز به خواب زمستانی می‌روند و با بهبود شرایط آب و هوا مجددا مشغول به کار خواهند شد.