16 / 1

حسین ظهروند

«یادواره شهدای امنیت» به همراه رونمایی از کتاب «من سرهنگ هستم» با سخنرانی سردار حسین اشتری در فرهنگسرای ابن سینا برگزار شد.