19 / 1

محمد ملکی

نمایش خیابانی سرباز به نویسندگی امیرحسین شفیعی و کارگردانی پژمان شاهوردی در سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در محوطه تئاتر شهر تهران برگزار شد.