سرود | ما در مسیر ظهور رودی چهل ساله‌ایم

ترانه جدید گروه سرود نسیم رحمت در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ در حضور مردم به اجرا درآمد.