مکتب حاج قاسم | امام انقلاب

سپهبد سلیمانی در تشریح وضعیت پیش از انقلاب و نقشی که امام خمینی(ره) در پیروزی انقلاب داشتند، می‌گوید: : نه اینکه انقلابی‌ها امام را وارد کردند بلکه این امام بود که انقلابی‌ها را خارج کرد. امام انقلاب کرد و انقلابی‌ها را از زندان خارج کرد.