آغوش پدرانه

روایتی از دیدار دختر شهید بافنده با سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی.

 

 

 

پرواز خارجی