18 / 1

مصطفی حسن زاده

لیلا گرزین مادر سردار شهید محمدعلی ملک شاهکویی، فرمانده گردان حمزه سیدالشهدا به همراه همسرش قنبر ملک شاهکوهی در روستای قرن آباد در استان گلستان زندگی میکند.شهید محمدعلی ملک شاهکویی فرمانده گردان حمزه سیدالشهدا بیست و چهارم دی ماه ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۸۵ به شهادت نایل آمد.محمدعلى ملک شاهکوئى، دومین فرزند قنبر ملک شاهکویى و لیلا گرزین در ۱ فروردین ۱۳۴۴ در روستاى قرن‏آباد - در بیست کیلومترى شهرستان گرگان - به دنیا آمد. پدرش کشاورز بود و زندگى را با سختى اداره مى ‏کرد.

پرواز خارجی