22 / 1

محمدحسن اصلانی

نشست «تمدن های حوزه اوراسیا» ظهر «شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸» با حضور الکساندر دوگین مشاور رئیس جمهور روسیه و رهبر جنبش اوراسیا و فواد ایزدی کارشناس مسائل بین‌الملل و نادر طالب زاده در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد.