23 / 1

امین آهویی

مراسم رونمایی از ۲ کتاب جدید کانون پرورش فکری کودکان به نام های کتاب موش سربه هوا به نویسندگی فرهاد حسن زاده و پرنده ها و آسمان نوشته فریده فرجام عصر امروز سه شنبه برگزار شد.