25 / 1

عبدالرحمن رافتی

گردنه اسدآباد استان همدان یکی از جاده های اصلی غرب کشور است و اصلی ترین مسیر کشور به سمت غرب میباشد وشاهد عبور و مرور زیادخودروها و کامیونها از کشور به سمت مرز عراق است. این گردنه به شدت برفگیر است و هرساله با بارش برف به شدت لغزنده و گاهی مسدود میشود.راهداران گردنه اسداباد با وجود حدود ۲۷ نفر راننده ،کارگرو راهدار و همچنین حدود ۱۸ دستگاه کامیون برفروب و نمک پاش به صورت ۲۴ ساعته و بدون وقفه در تلاش هستند تا با تمیز کردن و ایمن کردن جاده سفر بی خطری را برای مسافران این جاده فراهم اورند.