36 / 1

مسعود شهرستانی، سیدمحمود حسینی

آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان آرای خود را در محل شورای نگهبان به صندوق انداختند.