27 / 1

وحید احمدی

سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه و آیت الله موحدی کرمانی با حضور در یکی از شعب اخذ رای در تهران، آرای خود در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندوره مجلس خبرگان را به صندوق انداخت.