37 / 1

نیما نجف‌زاده

همزمان با سراسر کشور، فرآیند رأی‌گیری یازدهمین دوره انتخابات مجلس در مشهد در حال برگزاریست .