14 / 1

مقداد مددی

الکساندر شالنبرگ وزیر خارجه اتریش که در صدر هیاتی به کشورمان سفر کرده است صبح امروز با محمدجواد ظریف وزیر امور امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.