تصاویر کمتر دیده شده از حاج قاسم سلیمانی

تصاویری از ۴۰ سال مجاهدت حاج قاسم سلیمانی در جبهه های مقاومت

      

کارگزاری فارابی