33 / 1

عرفان کوچاری

فاز یک آزادراه تهران-شمال به طول۳۲ کیلومتر و ارزش مالی ۱۰ هزار میلیارد تومان، سه شنبه ۶ اسفند توسط حسن روحانی، رئیس جمهور مورد بهره‌برداری قرار گرفت.