مددجویان کارآفرین

مددجویان خودکفا و توانمند شده کمیته امداد امام خمینی (ره) با پشتیبانی کمیته امداد اقدام به ایجاد واحدهایی در زمینه چاپ ، پرورش قارچ و گل و گیاه کرده اند. این اقدام منجر به اشتغالزایی و کارآفرینی برای بسیاری از افراد شده است.

فلای تو دی