کرونا ویروس را بهتر بشناسیم + راهکارهای مراقبت

‌تصویربرداری : حمیدرضا مجیدی - مهدی طوسی تدوین : یوسف بیابانی

کارگزاری فارابی