12 / 1

ثارالله انکوتی

به منظوری پیشگیری از شیوع ویروس کرونا هواپیماها در فرودگاه کرمان ضدعفونی شدند.

کارگزاری فارابی