بهترین راه درمان ویروس کرونا، استراحت در منزل است / شهروندان در منزل بمانند و غیر از موارد ضروری از منزل خارج نشوند

کارگزاری فارابی