33 / 1

کیوان فیروزه ای

در کارگاه تولید ماسک و لباس ایزوله در دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای دختران سنندج ۲۵ نفر مشغول به فعالیت هستند که هر نفر به طور متوسط می‌تواند روزانه ۷۰ دست لباس ایزوله تولید کند.

کارگزاری فارابی