21 / 1

امیر حسین نظری

با توجه به شیوع ویروس کرونا کارخانه تولید الکل در قزوین با فعالیت سه شیفت، اقدام به تولید ضدعفونی کننده دست وپوست می کند.این کارخانه به عنوان قدیمیترین واحد تولید اتانول در کشور در زمینه تولید اتانول، سرکه و مواد غذایی در سطح کشور فعال است.

کارگزاری فارابی