39 / 1

مهدی پدرام خو

نیروهای آتش نشانی اهواز در عملیات شبانه خود معابر شهری، اماکن عمومی، فرودگاه و معابر پر تردد شهر اهواز را جهت مقابله با ویروس کرونا ضدعفونی کردند

کارگزاری فارابی