21 / 1

عبدالرحمن رافتی

طرح غربالگری و تب سنجی جهت پیشگیری از بیماری کرونا هر روز در عوارضی ورودی شهر همدان توسط نیروهای هلال احمر و مرکز بهداشت استان همدان در حال اجراست.

کارگزاری فارابی