20 / 1

امین آهویی

در طی اقداماتی برای جلوگیری از شیوع بیش از حد ویروس کرونا توسط پلیس پیشگیری پایتخت،مقرها و وسایل نقلیه خود را ضدعفونی کرده و برای ورود ارباب رجوع ها نکات ایمنی را رعایت میکنند.به محض ورود به وسیله تب سنج آنها را تست و به آنها دستکش و ماسک داده میشود تا از ورود افراد مشکوک به این ویروس جلوگیری شود.

واژه های کاربردی مرتبط
کارگزاری فارابی