تب‌سنجی از مسافران و شهروندان هنگام خروج از استان اجرایی شده ، مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا است که در مبادی خروجی تمامی استان‌ها کشور در حال اجراست تا هر از خروج بیماران مشکوک از محل سکونتشان جلوگیری کند.