27 / 1

امید رجبی پور

رانش زمین در روستای بازنشین سفلی رحیم آبادشهرستان رودسر استان گیلان زندگی مردم این روستا را به خطر انداخته و مشکلاتی را برای اهالی این روستا ایجاد کرده است .