33 / 1

نیما نجف‌زاده

همزمان با فرارسیدن سال نو شهرداری مشهد طبق روال هر ساله اقدام به نصب و جانمایی المانهای نوروزی در سطح شهر مشهد کرده است.