24 / 1

مهدی پدرام خو

آزمایشگاه تشخیص ویروس کرونا از سوم اسفند فعالیت خود را در اهواز به صورت شبانه‌روزی آغاز ، و روزانه حدود ۱۰۰ مورد شامل مراحل پذیرش و جداسازی RNA ویروس و PCR انجام می‌شود.نمونه‌ها از مراکز بیمارستانی خوزستان به این آزمایشگاه منتقل، و پس از انجام مراحل تست نتایج آزمایش و تست نمونه از طریق معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز به بیمارستان‌ها اعلام می‌شود.