امام خامنه‌ای: حقّا و انصافا در این روزها نمونه‌هایی دیده شد که درس برای همه‌ی ماست ونشان‌دهنده‌ی مسئولیّت‌پذیری و تعهّد انسانی و دینیِ مجموعه‌های درمانی ما در کشور است. بحمدالله پزشکان، پرستاران، بقیّه‌ِی عوامل درمانی حقیقتاً در حال جهاد فی‌سبیل‌الله‌ هستند؛ این کاری که اینها میکنند امروز جهاد فی‌سبیل‌الله است و ارزش خیلی بالایی دارد.

کارگزاری فارابی