ضیافت عاشقی | شیعه واقعی چه کسی است؟

حجت الاسلام علی سعیدیان در هفتمین قسمت از برنامه "ضیافت عاشقی" یکی از مهمترین ویژگی‌های شیعه واقعی را مطرح می کند.

    

کارگزاری فارابی