حبوبات ۴۰ هزار تومانی هم به بازار آمد / نرخ لوبیا، لپه و عدس به شکل بی سابقه ای افزایش یافته به طوری که قیمت هر کیلوگرم از این حبوبات ۴۰ هزار تومان را نیز رد کرده است.

کارگزاری فارابی