اولین تصاویر از لحظه استرداد الکس به ایران و اعترافات او

تصاویر ضبط شده از لحظه استرداد الکس،‌ سرکرده باند بزرگ قاچاق دختران را مشاهده می کنید.

    

کارگزاری فارابی