18 / 1

محمدحسن اصلانی

به مناسبت روز جهانی قدس برنامه اینترنتی «قدس آزاد» با همکاری محفل شعر «قرار» با حضور جمعی از شاعران کشورمان برگزار شد.

کارگزاری فارابی