30 / 1

مصطفی حسن زاده

دارالقرآن شبانه روزی عبدالله بن مسعود با مدیریت حافظ اسماعیل قاری کمی و ۱۳۰ شاگرد و ۵ استاد در ماه رمضان همه روزه کلاس های حفظ و قرائت قرآن کریم را برگزار میکند

کارگزاری فارابی