از حمله ضدانقلاب به "بچه مهندس" تا آرزوی ساخت فیلم "حاج قاسم"

وقتی در فضای مجازی و برخی رسانه‌های ضدانقلاب می‌کوشند فضای غرورآفرینی سریال "بچه مهندس" را به هر قیمت و طریقی زیر سؤال ببرند اما نه می‌توانند فرهنگسازی نماز را زیر سؤال ببرند و نه قدرتِ نخبگان و هوافضای ایران را به انحراف بکشانند.

      

کارگزاری فارابی