34 / 1

محمدحسن ظریف منش

پس از شیوع ویروس کرونا در ایران، ظاهر آدم‌ها شکل تازه و جدیدی به خود گرفته است و ماسک، دستکش و شیلد به پوشش مردم اضافه شده است.

کارگزاری فارابی