زرشناس: ترامپ زنگ خطری که افول آمریکا را نوید داد

زرشناس: ترامپ زنگ خطری که افول آمریکا را نوید داد

نظریه پرداز حوزه بین الملل اعتراضات جامعه آمریکا را نتیجه نسخه مخرب لیبرال دموکراسی در این کشور عنوان کرد و روی کار آمدن ترامپ را نتیجه افول آمریکا بعنوان یک عنصر هژمونیک دانست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شهریار زرشناس با حضور در برنامه "رو در رو" شبکه چهار سیما که با موضوع "سیر افول نظام لیبرال دموکراسی در آمریکا" روانه آنتن شد، با اشاره به اشکالات این نظم که بر پایه سلطه، بی عدالتی، سرمایه داری، استثمار و توزیع ناعادلانه ثروت و تشدید فقر استوار است، اظهار کرد: این نظام منابع طبیعی کشورها را غارت کرده و سرزمین های پیرامونی را به بازار مصرف تبدیل می کند.

وی شعار محوری این ایدئولوژی را "آزادی" معرفی کرد و این رویه را ناظر بر آزادی های اقتصادی بر اساس عملکرد بی ضابطه ی سرمایه داران تعریف کرد و گفت: ایدئولوژی لیبرال دموکراتیک ذیل عقلانیت مدرن قرار می گیرد که عقلانیتی ابزاری، اومانیستیک و متأثر از استثماری شدن مناسبات است.

زخم نظام نئولیبرال امروز سرباز کرده

زرشناس مدل نئولیبرال را موجب طبقاتی شدن بهداشت، از میان رفتن بیمه و امکانات عمومی در جامعه آمریکا دانست و افزود: بسیاری کشورهای غربی [بعد از گرایش به نئولیبرال] اگر سیستم بهداشت قبلی خود را حفظ می کردند شاید تا این حد در مواجهه با این ویروس جدید ضربه نمی خوردند.

وی با بیان اینکه نسخه های نئولیبرال نظیر آنچه در جامعه کنونی آمریکا شاهد هستیم، قادر به برقراری عدالت نیستند، گفت: نسخه نئولیبرال قصد داشت نزولی شدن سود سرمایه را فزونی دهد که با روی کار آمدن تاچر موج جدید جهانی سازی را اجرایی کرد و امروز تمام آن سیاست ها با چالش روبرو شده است.

زرشناس اضافه کرد: بزرگ ترین رکود اقتصادی تاریخ در کل جهان رخ داده که باز تولید نا عادلانه ثروت در مقیاس کشورها را پدید آورده و فاصله میان فرودستان و جامعه یکی دو درصدی ثروتمندان را 400 برابری کرده است و اموز موج اعتراضات آن را در آمریکا و غرب شاهد هستیم.

بزرگ ترین اعتراض اجتماعی تاریخ

این تحلیلگر حوزه بین الملل یادآور شد: از نیمه دهه 1990 تا 2000 به طور مرتب در کشورهای متروپل شاهد اعتراضات گسترده اجتماعی هستیم  که بزرگ ترین آن، امروز در امریکا شکل گرفته است. چنانچه مردم امریکا به منازل خود نمی روند و همچنان در خیابان ها هستند.

زرشناس با بیان اینکه رویکرد های نژاد پرستانه همواره در امریکا رواج داشته و پلیس این کشور دست به کشتار سیاهان می زد، تصریح کرد: اینبار یک جرقه، چنین موجی را در امریکا پدید آورد؛ چراکه فشار ظلم و فشار فقر مردم را به نقطه ای رسانده که دیگر تاب و توان آرام گرفتن ندارند.

وی ادامه داد: امروز نظام جهانی در شرایطی خاص قرار گرفته است و هژمونی امریکا در موقعیت انگلستان قبلی قرار دارد که راه افول را طی می کرد و همه مؤلفه ها، افول امریکا را نمایان می سازد.

ترامپ؛ زنگ خطری برای افول هژمونیک امریکا

زرشناس روی کار آمدن ترامپ را نتیجه افول آمریکا بعنوان یک عنصر هژمونیک دانست و گفت: پدیده ترامپ نتیجه همین روند است و لذا امروز برای اولین بار با صورتی از نظام جهانی روبرو هستیم که عنصر هژمون در آن نقشی ندارد چراکه مناسبات سرمایه داری و کل نظام لیبرال دچار انحطاط شده است.

وی افزود: این مسئله ای است که فکویاما نیز بدان اشاره کرده بود اما با این حال، او یک ژورنالیست بوده و سخنان خود را مرتب تغییر می داد.

انتهای پیام/

ویترین
پربیننده‌ترین اخبار بین الملل
مهمترین اخبار بین الملل
مهمترین اخبار تسنیم
کارگزاری فارابی
hamrah aval