37 / 1

محمدعلی مریزاد

تیمچه بزرگ بازار سنتی قم با بزرگترین سقف ضربی ایران، اوج هنر و معماری زمان خود بوده و با قدمتی نزدیک به ۴۰۰ سال در مرکزقم، دارای سرا‌هایی با معماری بدون سقف است. این سرا‌ها در حقیقت همان کاروانسرا‌های درون‌شهری هستند که در راسته بازار‌ها قرار داشتند و شمار و وسعت آن‌ها نشان‌دهنده اهمیت اقتصادی این شهر بود. این بنا از آثار ارزشمند هنری و معماری ایران است که توسط استاد حسن قمی طراحی و اجرا شده است. این تیمچه برای تجارت فرش ساخته شده و امروزه فرش دستباف قم مهمترین محصول صناعی و فروش این تیمچه است.

کارگزاری فارابی