ادعای ابتلای ۲۵ میلیون ایرانی به کرونا عجیب است/ باید نتیجه مطالعات منتشر شود / استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این‌‌که ادعای ابتلای ۲۵ میلیون ایرانی به کرونا عجیب است، توضیحاتی درباره مباحث مطرح‌‌ شده درباره "ایمنی جمعی" ناشی از کرونا ارائه کرد. این ادعا باید در قالب یک گزارش یا یک مقاله علمی که توسط داوران متخصص مورد نقد قرار گرفته است، منتشر شود تا بتوانیم بگوییم که آیا ابزارهای مورد استفاده، نحوه نمونه‌‌گیری و روش اجرای مطالعه درست بوده است یا خیر

کارگزاری فارابی