35 / 1

محمدعلی مریزاد

ماراتن دکتری ۹۹ به عنوان نخستین کنکور سراسری ایران در دوره شیوع کرونا ساعت ۸ صبح امروز پنجشنبه نهم مردادماه با رعایت پروتکل های بهداشتی در ۶۰ شهر کشور آغاز شد.

کارگزاری فارابی