سبحانیان-۱ | تشریح راه‌های اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور

‌رهبر معظم انقلاب سال ۹۷ دولت را مکلف به اصلاح ساختاری بودجه کردند. با گذشت نزدیک به دو سال از این فرمان هنوز این امر محقق نشده است. در این زمینه با سید محمدهادی سبحانیان معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستیم.

کارگزاری فارابی