42 / 1

صادقیان - نظری - انکوتی-عبدالله اصل

مراسم دعای عرفه امام حسین (ع) در شهرهای شیراز, قزوین و کرمان برگزار شد.

واژه های کاربردی مرتبط
کارگزاری فارابی